Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
İntihal Programı
İntihal Programı

5 Ücretsiz İntihal Programı 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayabilmek için yazılan tezlerin intihal oranının, öğrenciler açısından önemli bir konu olmasının yanında konuyla alakalı bilgi eksikliğinden ötürü zorlu bir işlem olarak görülmektedir. Bu yazı ile beraber bu işlemin esasında zor olmadığı ve ücretsiz intihal raporu alabileceğiniz birçok uygulamanın tanıtımını yapmayı amaçlamaktayız.  

Ücretsiz intihal programları

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktoru programlarını tamamlama doğrultusunda tez yazan tüm öğrenciler ücretsiz intihal raporu alacakları uygulamalara gereksinim duymaktadır. Yazının devamı da tez yazmakla meşgul olan siz değerli öğrencilere, ücretsiz intihal belirleme programları tanıtılarak üstünüzdeki akademik yükün bir nebze olsun azaltılmaya çalışılacaktır.

İntihal ve İntihal Programı Nedir?

İntihal farklı bireylerin yapmış oldukları araştırmalardan, bölümler, dizeler alıp kendisi meydana getirmiş gibi yayınlama veya başka bireylerin ileri sürdüğü tezleri üstlenip değişik biçimde aktarmak olarak tanımlanmaktadır.  

İntihal, bilimsel yanıltma (scientific misconduct) başlığı altında gruplanan üç unsurla açıklanmaktadır. Bahsi geçen üç unsura aşağıda yer verilmektedir.  

  • Bilimsel korsanlık (piracy): Başka araştırmalardaki verilerin araştırmacının izni olmadan alınması.
  • İntihal (plagiarism): Başkalarının fikir, yazı ve çalışmalarını çalarak, aldığı kişilere gereken şekilde atıf yapmadan kendisinin gibi göstermek.
  • Saptırma (fabrication, desk-research, dry-lab): verilerin saptırılması veya var olmayan bilgilerin/verilerin yoktan var edilmesidir

Yukarda yer verilen gruplardan da görüldüğü üzere bilimsel olarak yanıltma ya da etik dışı edimlerin pek çok örneğine rastlanılmaktadır. İntihal kavramını diğer gruplardan ayıran esas nitelik bilimsel intihalin tam ortasında atıf bulunmasıdır. Özellijle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin basit şekilde akademik yazılara, eserlere, essay, kitap, makalelere ulaşması neticesinde intihal problemi daha büyük bir mesele halini almıştır. Bahsi geçen durumun önüne geçilmesi maksadıyla akademik yazıları, eserleri tarayan online sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Ücretsiz intihal programı ile birlikte nereden alıntı yapıldığı saptanabilmektedir. Bu yazının devamında sizlere öne çıkan beş ücretsiz intihal programının artı ve eksi yönleri açıklanmaya çalışılacaktır.

Ücretsiz İntihal Programı

Siz değerli öğrencilerin akademik yükümlülüklerini hafifletmek adına ücretsiz intihal yazılımlarını inceleyerek üstün ve zayıf yönlerinden bahsetmenin faydası olacağını düşünmekteyiz. Buradan hareketle yazının akabinde beş ücretsiz intihal saptayan programı incelemiş bulunmaktayız.

Viper İntihal Programı

Bahsi geçen ücretsiz intihal programlarından biri olan Viper intihal programı tamamen ücretsiz bir programdır. Program 10 milyardan fazla dokümanı tarayarak intihal yapılan yerleri saptayabilmektedir. Programın öne çıkan bir başka olumlu özelliği ise, intihal yapılan yerleri yan yana gösterme özelliğidir. Programın zayıf yönlerinden bahsetme gerekir ise programın bilgisayara indirilerek kurulması gerekmekte ve sadece Microsoft Windows kullanıcıları tarafından kurulabilmektedir.

Plagium İntihal Programı

Plagium İntihal programının en öne çıkan özelliği ise kullanımın kolay olmasıdır. Öte yandan, Güçlü Yönleri bir kerede beş bin kelimeye kadar olan dosyaları arayabilme özelliği de programı öne çıkartmaktadır. Programın zayıf yönünden bahsetmek gerekir ise; ücretsiz özelliklerinin diğer intihal programlarına göre daha sınırlı olduğu görülmektedir.

Plagiarisma İntihal Programı

Plagiarisma İntihal Programı yüz doksandan fazla dil seçeneği ile oldukça öne çıkmaktadır.  Ancak bu programda benzerlik oranları sadece tam eşleşmeli olarak çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı da bazen intihale sebep olabilmektedir.

DupliChecker İntihal Programı

DupliChecker İntihal Programı da tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkan intihal programlarından biri olması ile birlikte kullanımı da çok kolaydır. Programın tek kötü özelliği ise kayıtlı olmayan kullanıcıların günde 1 kez arama yapabilme haklarının olmasıdır.

PlagScan İntihal Programı

Plagscan İntihal Programının en önemli özelliği kendisini sürekli olarak güncellemesi ve programı kullanmak doğrultusunda kurulum veya indirme gerektirmemesidir. Programın zayıf tarafı ise tek bir kere de bin kelime ile sınırlı olması ve diğer programlara göre kullanımının daha zor olmasıdır.  

 

Ücretsiz alabileceğiniz intihal programı listesini bu yazımızda sizinle paylaştık. Dilerseniz tez yazdırma hizmetini de tarafımızdan rahatlıkla alabilirsiniz.

İçindekiler