0 532 450 7514
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

AKADEMİK/TEZ DANIŞMANLIK

Anasayfa » AKADEMİK/TEZ DANIŞMANLIK

Akademik Tez Danışmanlık

TEZ NEDİR ?

Bilimsel tez kabaca, bir hipoteze dayanarak bilimsel disiplinler çerçevesi altında bir iddiayı savunmaktır. Bütün akademik çevrelerin kabaca kabul edeceği bu tanıma detaylıca bir göz atalım;

  1. Bir hipoteze dayanma: Bilimsel araştırmaların temelinde araştırma konusuna ilişkin iddialar ve önermeler vardır. Araştırmacının araştırma sürecinin başlangıcında konuya karşı iddiasını bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle besleyerek olumlama/olumsuzlamaya çalışmasına tez denir.
  2. Bilimsel disiplinler çerçevesi: Bilim yüzyıllardır süregelen dinamik bir olgudur. Bu süreç içerisinde kendisine bir takım prensip ve ilkeler edinmiştir. Bu ilkelerin toplamına epistemoloji de denilebilir. Bu epistemoloji içerisinde bir yaklaşım felsefesi, yöntemler, teknikler topluluğunun bütünü barınır. (Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için bloğu ziyaret ediniz.)
  3. İddiayı savunma: Araştırma başlangıcında belirlenmiş hipotezin belirli bir mantık, yöntem ve teknik ile sonuca bağlanmasına denilir.

HİPOTEZ AKADEMİ SİZE BU KONUDA NASIL YARDIMCI OLUR ?

Bilimsel tez, üç harfli tanımının dışında oldukça kompleks bir kavramdır. Mantıklı ve tutarlı bir tez yazımı için bir dizi teknik bilgi ile donanımlı olmak zorundasınız. Hipotez Akademi, hizmet verdiği öğrencilerine(bizim için sizler bir müşteri değil her şeyden önce bir öğrencisiniz.) bilimsel kısıtlılıklar içerisinde bir tez yazabilmek için gerekli tüm teknik desteği sağlayan interaktif bir tez destek platformudur. Bu açıdan öğrencilerimize sağladığımız hizmetler aşağıdaki gibidir;

  1. Konu Belirleme/ Tez Öneri Formu Desteği: Tez yazımının en kritik aşamalarından bir tanesi başlangıç yani konu belirleme aşamasıdır.
  2. Literatür Tarama: Konuya ilişkin tüm kitap/makale/tez/v.b. kaynaklarının taranıp bilimsel kısıtlılıklar içerisinde raporlama aşamasıdır. Kaynakların modellemesinde kendi veri tabanımızdan da destek alıyoruz.
  3. SPSS Analizi: Popüler bir istatistik programı olan SPSS’te doğru testlerle doğru şablonlarla doğru analizlerin yapılması aşamasıdır. Ölçeklerin belirlenmesinden sonuç ve tartışmanın oluşturulmasına değin danışmanlık desteği veriyoruz.
  4. Mülakat Analizi: Belirlenmiş mülakat formu ile nitel bir modelleme ile çıktıların analiz edilmesidir.
  5. Söylem Analizi: Konuya ilişkin verilerin önceden belirlenmiş bir modelleme ile anlam, vurgu, editörlük boyutları açısından analiz edilmesidir.
  6. İçerik Analizi: Konuya ilişkin verilerin önceden belirlenmiş bir içerik kodlama cetveliyle analiz edilmesidir.
WhatsApp'tan Yaz...