Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
İntihal Programı
hipotez akademi

Marka İmajı Araştırmaları

Marka imajı firmayı oluşturan yapıtaşlarından biridir. Markanın imajı, tüketicinin gözünde markayı nasıl konumlandırıyorsa odur. Marka imajı satın alma davranışları ve tüketicilerin markaya tutumu ve davranışları gibi noktalarda devreye girer. Marka imajı düşük firmaların, Pr çalışmalarını göz önünde bulunmayan firmaların sürdürebilirlikleri olmaz.

  • İmajınız zamanla sermayeniz olur.
  • Pazarda rakiplerinize göre markanızın konumunu ve hedef kitlenizdeki algısını ölçümleyin, imaj geliştirme aksiyonları alarak markanıza imajını ölçün.
Hipotez Akademi

ARAŞTIRMA RAPORLARI