Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Parayla Tez Yazdırma
Ücretli Tez Yazdırma

Parayla Tez Yazdırma Nedir?

Tez yazım süreçleri uzun sürmesi ve daha önce deneyimi olmayan bireyler için oldukça karmaşık olduklarından dolayı oldukça büyük bir zamana mal olabilmektedir. Parayla tez yazdırma da, bireylerin bu büyük zaman kaybını önlemek adına başvurdukları bir yoldur. Halihazırda çalışan bir insan tez yazımı ve işini aynı anda devam ettirememektedir. Çünkü bir tezin bilimsel ilke ve kurallara uygun şekilde titizlikle hazırlanabilmesi için başka bir işe zaman ayrılmayacak kadar yoğun bir vakit verilmesi gerekmektedir. Tez yazım merkezi Hipotez Akademi olarak, 20 yılı aşkın bir süredir parayla tez yazdırma talebinde bulunan danışanlarımızı memnun etmeye çalışmaktayız.

Parayla Tez Yazdırmanın Kapsamı Nedir?

Parayla tez yazdırma, sizin talebiniz doğrultusunda istediğiniz kısımların yazılması gibi durumları kapsar ve genellikle bir tezin kapaktan kaynakça sonuna kadar yazımını içermektedir. Önceden belirlenen ücret karşılığında tezinizin tamamını yazmayı üstlenmekteyiz. Ücretli tez yazımı kapsamında tezinizin aşağıda örnek olarak gösterilen tüm bölümlerini ekstra bir ücret talep etmeyen yapmaktayız. Kapaklar
 • Dış Kapak
 • İç Kapak
 • Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document)
Ön Sayfalar
 • Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment)
 • İçindekiler (Table of Contents)
 • Türkçe Özet
 • İngilizce Özet (Abstract)
 • Yenilik Beyanı (Claim for Originality) (Sadece doktora tezlerinde olur)
 • Semboller (Symbols)
 • Kısaltmalar (Abbreviations)
 • Şekil Listesi (List of Figures)
 • Tablo Listesi (List of Tables)
Tez Metni
 • Bölüm 1 – Giriş (Chapter 1 – Introduction)
 • Bölüm 2 – Materyal ve Yöntem (Chapter 2 – Material and Method)
 • Bölüm 3 – Bulgular ve Tartışma (Chapter 3 – Results and Discussion)
 • Bölüm 4 – Sonuçlar (Chapter 4 – Conclusions)
Kaynaklar Ekler Özgeçmiş Ücretli tez yazdırma kapsamında yukarıda yer verilen standart tez bölümlerin tamamını ya da sizin talep ettiğiniz kısımları, fiyatları belirlenen ücret karşılığında titiz ve yoğun bir çalışma sonucu sizlere sunmaktayız. Tez Yazdırma Fiyatları hakkında detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

Parayla Tez Yazdırma Kapsamında “Anahtar Teslim” Nedir?

Parayla tez yazdırma konusunda en sık rastlanan sorulardan biri tezin bünyesinde bulunduğu üniversitenin kurallarına uygun olup olmadığıdır. Müşteriyi merkeze alan hizmet anlayışımız doğrultusunda her tezi bünyesinde bulunduğu üniversitenin ve enstitünün yazım kurallarına uygun olacak şekilde dış kapaktan kaynakça sonuna kadar “anahtar teslim” şeklinde sizlere sunmaktayız.

Ücretli Tez Yazdırma Kapsamında Ücretlendirme Nasıl Olur?

Ücretli tez yazdırma konusunda ücretin peşin talep edilmesi öğrencileri maddi açıdan oldukça zora sokabilmektedir. Daha önce belirttiğimiz üzere müşteriyi merkeze alan hizmet anlayışımız doğrultusunda yazılacak olan tezin ücretinin tamamını peşin almak yerine profesyonel sürece uygun olarak aşamalı şekilde yazdığımız tezlerin ücretlerini de bu aşamalarla birlikte taksitlendirmekteyiz. Sizleri paranın tamamını başta verdiğiniz bir belirsizlik yerine size gönderilen her ilerleme ile birlikte paranızın karşılığını anlık olarak görmenizi sağlamaktayız.

Ücretli Tez Yazdırmada Değişmeyen Ücret Nasıl Olur?

Öğrencilerin parayla tez yazdırma konusunda bir çekincesi de belirlenen ücretin daha sonradan artabilme ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda sizlerin içinin rahat olması açısından tez yazım sürecimizi en baştan itibaren onay alarak ilerleme anlayışı ile yönetmekteyiz. İçerik taslağınızdan bölüm ilerlemelerine kadar hocanızın onayına sunmanızı sağladığımız çalışma şeklimiz nedeni ile olası “sil baştan” durumların önüne geçerek ücretin sabit kalmasını sağlamaktayız. Öte yandan hocanızın size ilettiği düzeltmeler yani akademideki adıyla revizeler sizin en başta anlaştığınız ücret dahilinde yapılmaktadır. Böylelikle ücretli tez yazdırma konusundaki tüm çekincelerinizin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Ücret İadesi Nasıl Gerçekleşir?

Parayla tez yazdırma konusunda müşterilerin en doğal beklentileri verdikleri paranın karşılığını almış olmaktır. Bu doğrultuda üstlendiğimiz tüm çalışmaları yüzden fazla alanında uzman danışmanımız ile birlikte bilimsel etik ve ilkelere uygun şekilde tamamlamaya çalışmaktayız. Yine de vazgeçmeniz veya başarısızlık gibi olası bir ters durumda o ana kadar verdiğiniz ücretin tamamını istisnasız şekilde teslim ediyoruz.

Gizlilik Nasıldır?

Müşterilerimizin mahremiyetini önceliklerimizden biri olarak görmekteyiz. Ücretli tez yazımı için başvuran hiçbir müşterimizin ismini kimseyle paylaşmadığımız gibi sizin onayınız olmadan çalışmayı harici kimseye göstermemekteyiz. Tez yazdırma konusunda gizliliğe oldukça önem vermemizin karşılığı olarak yirmi yıldır sizlere bu hizmeti sunabilmekteyiz.

İntihal Nedir?

Parayla tez yazdırmak isteyen ancak olası bir intihal durumundan çekinen birçok öğrencinin olduğunu bildiğimizden dolayı genelde yapılanın aksine talep edilsin veya edilmesin her tezi ek bir ücret talep etmeden intihal raporu ile birlikte teslim etmekteyiz. Bu raporun oranı sizin isteğinizle değişebileceği gibi standart olarak yüzde yirminin altında teslim etmekteyiz. Bu noktada sizin verdiğiniz paranın karşılığını almanızı en az sizin kadar istediğimizin altını çiziyoruz. Ücretli tez yazdırma size belirli bir maliyete sebep olsa da sizi kurtaracağı zaman ve uğraştan dolayı uzun vadede bu zor süreçten karşı şekilde çıkmanızı sağlayacaktır.

İçindekiler