Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
stata
hipotez akademi

SEM / YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

Yapısal eşitlik modellemesi, verilere yapı ağlarını uyduran çok çeşitli matematiksel modeller, bilgisayar algoritmaları ve istatistiksel yöntemler içerir. SEM, doğrulayıcı faktör analizi, doğrulayıcı bileşik analiz, yol analizi, kısmi en küçük kareler yol modellemesi ve gizli büyüme modellemesini içerir.

İkinci nesil bir istatistik teknik olan SEM (Yapısal Eşitlik Modeli) 1970’lerin başında kullanılmaya başlamıştır.

Regresyon analizi ve faktör analizini birleştirir. Bu eğitim ile SEM modeli kurgulamaya ilişkin beceriler edinilecektir. SEM ile neler mi yapabilirsiniz ?

  • Davranış bilimleri, işletme, sosyoloji vb alanlarda Derinlikli analizlerin ortaya konulması
  • SCİ indeksli yayınlar için daha trend bir yaklaşım
  • Siyaset bilimi çalışmalarında güçlü öngörüler
Hipotez Akademi

SEM