Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Tez Danışmanlığı
Tez Danışmanlık

Tez Danışmanlık Nedir?

Lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi iseniz hayatınızın bir bölümünde tez danışmanlık hizmeti ile ilgili merak ettikleriniz olmuştur. Konunun belirlenmesinden, teslim edilmesine kadar oldukça zor bir süreç olan tez yazımı öğrencilerin akademik sorumlulukları ve diğer günlük işleri arasında daha da zor bir hale gelmektedir. Tez danışmanlık ile birlikte öğrencilerin akademik yükleri bir nebze de olsun azaltılabilmektedir. Sizlere sunduğumuz tez danışmanlığı ile zamanınızın büyük bölümünü harcamanıza ve kendinizi daha önce deneyimlemediğiniz karmaşık bir sürecin içinde bulmanıza engel oluyoruz. Böylelikle Hipotez Akademi olarak tez yazma ve tez yazdırma aşamalarını daha doğru, daha bilgili ve daha akademik şekilde geçmenize olanak tanıyoruz.

Tez yazım danışmanlığı hakkında bilgi verdiğimiz videomuzu inceleyin:

Tez Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı Nedir?

Kapsamlı bir kavram olan tez danışmanlık hizmetinin içeriği siz öğrencilerin talep ettiği danışmanlığa göre değişiklik gösterebilmektedir. Tez yazım süresinde, konu belirleme, literatür taraması, veri toplama ve analizlerin yapılması gibi farklı aşamalar mevcuttur. Bu noktada sizlere sunduğumuz ayrıcalıklı tez danışmanlık ile birlikte sizlere tam olarak ihtiyaç duyduğunuz noktada yardımcı olmaktayız. Bir tezin ilk adımından son adımına kadar teslim şeklinde bir tez yazdırma ve danışmanlık hizmeti alabileceğiniz gibi zorlandığınız herhangi bir aşama için de tez yazım merkezi Hipotez Akademi’den hizmet talep edebilirsiniz. 

Sağlıklı Tez Danışmanlık Süreci Nasıl Olur? 

Bu hizmette tez yazan yerler arasında en üst sıraları çeken Hipotez Akademi olarak size sunduğumuz ayrıcalıklardan biri de 24 saat bizlere ulaşabilmenizi sağlamak ve böylelikle tez yazdırma süresince kafanıza soru işareti oluşmasını engellemektir. Tez danışmanlık hizmetlerinde “oldu bitti” gibi sağlıksız bir anlayış yerine tezinizi en az altı ilerleme şeklinde onayınıza sunarak devam ettirmekteyiz. Bahsi geçen ilerleme sayısı sizin aciliyet veya titizlik gibi düşüncelerinizden dolayı arttırılmakta veya azaltılabilmektedir. 

Özetle tez danışmanlık hizmetimiz standart kalıplaşmış yöntemlerden ziyade kişiye özgü hiznet şeklindedir. Tez yazmanın ve tez yazdırmanın oldukça zor ve titizlikle üzerinde durulması gerçeğinden yola çıkarak sizlerin değerli vakitlerinizi diğer akademik yükümlülükleriniz ve gündelik hayatınıza ayırabilmeniz için sunduğumuz bu hizmet kapsamında alanında uzman yüzden fazla danışmanla her an sizin yanınızda olmak öncelikli amacımızdır. Tez danışmanlığında önem verdiğimiz başka bir konuda danışanlarımızın isim ve soy isimlerini taşıyacak olan tezlerin etik kurallar çerçevesinde hazırlamaktır.

Etik İlkelere Uygun Tez Danışmanlığı Nedir?

Bilimsel çalışmaların yapısında devamlılık ve daha evvel gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen tüm bilimsel araştırmalar daha evvel gerçekleşmiş araştırmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir Meydana getirilen çalışmaların yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi zorunludur. Sizlere sunduğumuz tez danışmanlığı ile birlikte yukarıda bahsi geçen bütün bilimsel etik kurallara titizlikle uyulmaktadır. Yine, bilimsel çalışma meydana getirmek ve çalışma neticelerini ilan etmek kademesinde kasıtlı olarak ya da farkında olmadan gerçekleştirilen hatalar çalışmanın saygınlığına zarar vermenin yanında çalışma konusunun dahil olduğu alanı da olumsuz etkilemektedir. Bu noktada da sizlere sunduğumuz tez danışmanlık hizmeti ile birlikte daha sonraki dönemlerde saygınlığınıza zarar gelmemesi doğrultusunda “sıfır hata” ilkesini benimsemekteyiz. Danışmanlık hizmetini üstlendiğimiz bir tezin bitiminde sizden talep gelip gelmemesine bakmaksızın en 4 farklı uzmanın tezinizi tekrar tekrar okuyarak mevcut olan hataları tespit ederek düzenlemektedir. 

Tez danışmanlığı “etik dışı” şeklinde ifade edilen bu davranışlar kapsamına “sahtecilik”, “intihal”, “uydurmacılık” ve “tekrarlanan yayın yapma” ve bunun gibi istenmeyen uygulamalar girmektedir. Bu kuramlar içerisinde sürekli olarak karşılaşılan intihal yalnızca akademik alanlardan ziyade sanat ve edebiyat camiasının da karşılaştığı bir problemdir. Bilimsel bir çalışmanın etik olarak kaliteli bir araştırma olarak kabul edilebilmesi için yazma sürecinde belirlenmiş nizamlara uyulması ve bilimsel değerlere bağlı olunması gereksinimi zorunludur

Tez Danışmanlık Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Bilimsel nitelikte bir eser meydana getirirken, yazma oluşumu bire göre değişebilmekte olsa da bir bilimsel eserin bir tamlamasına kadar geçilen aşamalar genel hatlarıyla; konunun seçilmesi, konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma yönteminin belirlenmesi, geçici bir taslak hazırlanması, geçici kaynakçının oluşturulması, okuma-not alma ve yazım aşamasıdır. Buradan sonra bahsi geçecek olan durum bir bilimsel eserin içindekiler kısmının oluşturmasına kadar geçen süreçte nasıl bir yol izleneceğidir. 

Sizlere sunduğumuz tez danışmanlık kapsamında yukarıda bahsi geçen uluslararası kabul gören yollar izlenmektedir. Tez konunuzun henüz belirlenmediği aşamada tez danışmanlığı talep ettiğiniz takdirde “yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir” ilkesinden yola çıkarak sizler için en uygun konuyu bilimsel yöntemlerle seçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bilimsel çalışmanın konusu belirlenmeden evvel düşünülen konu kapsamında yapılan çalışmalara bakılırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlara değinmek gerekirse; bilimsel dergilerdeki güncel konular, eski tarihlerde meydana getirilen bilimsel eserlerin önerdiği araştırma konuları, ilgili alandaki akademisyen ve araştırmacıların öngördüğü araştırma gerekliliği duyulan konular, genel olarak kabul görmüş lakin ispatlanmamış kuramlar ve alanla ilgilenen uzmanlar tarafından ispatlanmamış ya da zayıf bir şekilde ispatlanmış iddialar olarak sıralanabilmektedir. Bu kriterlere uygun şekilde belirlenen bir tez konusu sizi sonraki süreçlerde oldukça rahatlatacağı gibi tezinizin saygınlığını da arttıracaktır. 

Özet olarak tez danışmanlık ile beraber sizlerin daha önce deneyimlemediğiniz karmaşık bir sürece zamanınızın büyük bir kısmını ayırmamanız için tezinizin tamamı veya tezinizde zorlandığınız herhangi bir aşama için tez hazırlama merkezi Hipotez Akademi olarak tez danışmanlığı vermekteyiz. Verdiğimiz hizmet süresince sizlerle günün her saati iletişim kurabilecek bir sistemimiz ve alanında uzman yüzden fazla danışmanımızla birlikte  sizin tezinizi “sıfır hata” ile tamamlamayı ilk önceliğimiz olarak görmekteyiz.

Hayallerinizdeki o muhteşem evi ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayalım; tarafınıza 3 boyutlu modelleme desteği ile gözle görülür ve tatmin edici bir veri sunalım.

Table of Contents