Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Tez Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

Tezinizin kalitesini ortaya çıkaran en önemli bölümlerden biri giriş bölümüdür. Tezlerin vitrinde sergilenen bölümü olarak düşünebileceğiz giriş bölümlerinde muhakkak cevaplanması gereken dört soru bulunmaktadır. Bu sorular;

Tez Giriş Bölümü
Tez Giriş Bölümü

 

Şeklindedir.  Giriş bölümünüz konusunda uzman yardımı alabileceğiniz gibi sizler için hazırladığımız  “Tez İçin Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?”  adlı bu yazımı okuyarak giriş bölümünüzü yazarken işinize yarayacak önemli ipuçları öğrenebilirsiniz.

Profesyonel Tez Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

Tezlerin giriş bölümleri, okuyucuların sadece giriş bölümünü okuyarak tüm tezin konusunu ve ne amaçla yazıldığını anlayabilmeleri gereken bir bölümdür. Yazılan tezin neden önemli olduğunun da bu bölümde okuyucuya verilmesi gerekmektedir. Tez konusunun tercih edilme sebebi ve  literatürdeki hangi eksikliğin kapatılacağının amaçlandığının da altınının çizilmesi gerekmektedir.

Tezin giriş bölümünde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir.

Tez İçin Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?
Tez İçin Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

 

Sizler İçin Seçilmiş Örnek Tez Girişleri

Örnek 1

GİRİŞ

Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından fethedilen Alanya, Türklerin Anadolu’daki en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuştur. Alanya mutfak kültürünün çeşitli ve özel olmasının başlıca sebeplerinden biri şehrin, sarp dağlardan ötürü iç bölgelerle etkileşiminin olmamasına karşın gelişmiş deniz ticaretiyle Kıbrıs, Mısır gibi Akdeniz havzasındaki diğer ülkelerin mutfak kültürlerinden etkilenmesidir. Sultan Alâeddin’in, bölgeye göçebe Türkler ile ülkenin iç bölgelerinde yaşayan Greek ve Türk kökenli Hristiyanları yerleştirmesi Türklerden önce yerleşik bir yaşamın var olduğu şehrin, göçebe yaşam tarzıyla tanışmasını sağlamıştır. 20. yüzyılın sonunda ise Giritli muhacirlerin Alanya’ya yerleştirilmeleri şehrin mutfak kültürünü daha da geliştirmiştir. Böylece Alanya’da zengin bir mutfak kültürü ortaya çıkmıştır.

Görüşme, kaynak ve araştırma eserleri incelenerek hazırlanan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin giriş ve amacıyla birlikte genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Alanya’nın tarihi, coğrafi ve iklimsel özelliklerine değinilmiştir. Tarihsel gelişimi, şehrin coğrafi ve mikro iklimsel özellikleri, incelenerek mutfak kültürü üzerindeki etkileri anlatılmıştır. Antik çağ, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin gastronomi özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde tezin, araştırma yöntemi ortaya konulmuştur. Bu çerçevede geleneksel Alanya mutfağının temelini oluşturan ürünler tanıtılıp; yemeklerin özellikleri ve tariflerin standartlaştırılması yer almıştır. Ayrıca bu bölümde Alanya’daki mevcut yörük kültürü içerisinde yer alan temel besinler tanıtılmış ve yemeklerin nasıl hazırlandığı da anlatılmıştır.

Dördüncü bölümde, sonuç ve önerilere yer verilerek genel çerçeveden sonuçlar anlatılıp gastronomi zenginliğin ön plana çıkarılması için yapılması gereken fikirler paylaşılmıştır

Örnek 2

GİRİŞ

Günümüz dünyasında müzik her ortamda ve durumda kullanılabilen en önemli ve etkili araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, insanlar arasında ortak bir dil ve iletişim aracı olarak kullanılmakla birlikte, kişilerin kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine imkân sunan eğlence, eğitim, terapi, rahatlama, ağlama gibi çeşitli duygu durumlarında önemli ve etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır

Müzik, insanda duyguları açığa çıkaran, kişinin sosyalleşmesine yardımcı olan, bazen eğlence aracı olarak kullanılırken, bazen zekâyı kuvvetlendirmek için, bazen de insan davranışlarını kontrol altına almak için kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar ışığında müziğin özellikle sayısal zekâ üzerinde olumlu etkileri olduğu, ayrıca engelli bireyler üzerinde özellikle ritim çalışmalarını kapsayan müzik uygulamalarının olumlu sonuçları olduğu bilinmektedir.

Müziğin hastalıklarda kullanımı hem ülkemizde hem de dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Müzik, hastalıklara yardımcı olan ve günümüzdeki kullanımı ile tamamlayıcı olarak kullanılan etkili bir araçtır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları içerisinde yerini almıştır.

Dünyada, engelli bireylerin sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu nedenle eğitim programları hazırlanırken pek fazla dikkate alınmayan bu durumun göz önünde bulundurulması ve gerek kaynaştırma sınıflarında gerekse engelli okullarında, engelli bireylerin hayattan zevk almaları, hayata hazırlanmaları ve sosyalleşmelerine imkân sunacak etkinliklere yer verilmesi, bu bireylerin tüm gelişim alanlarına katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle, Ritim İçerikli Müziksel Uygulamaların Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelli Bireylerin Davranışları Üzerindeki Etkilerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, aynı zamanda toplumsal güven ortamının oluşmasına ve engelli bireylerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak müziğin insan hayatında önemli ve etkili bir araç olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.

“Ritim İçerikli Müziksel Uygulamaların Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelli Bireylerin Davranışları Üzerindeki Etkileri” başlıklı bu çalışma ile müzik uygulamaları ile engelli bireylere ne ölçüde fayda sağlanabileceği ve bu uygulamaların bu bireyler üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

İçindekiler