Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Tez Nasıl Yazılır?

Tezler, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamak doğrultusunda teslim edilmesi gereken bilimsel bir eserdir. Bu nedenle tez nedir, tez nasıl yazılır sorusunun cevabı oldukça önem taşımaktadır.

Tez yazma süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Tez konusunun seçimi: Öncelikle, tez yazımı için uygun bir konu seçilir. Konu, öğrencinin ilgi alanına ve çalışma alanına uygun olmalıdır.

 2. Tez konusunun araştırılması: Tez konusu seçildikten sonra, ilgili literatür araştırılır ve tez konusu hakkında bilgi toplar. Bu aşamada, tez konusu hakkında yapılmış ön çalışmaların sonuçları incelenir ve tez konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olunur.

 3. Tez yazım planı oluşturulması: Tez yazımı için bir yazım planı oluşturulur. Bu plan, tez yazımı süresince takip edilecek adımları belirtir ve tez yazımını düzenler.

 4. Tez yazımı: Tez yazımı, yazım planına göre ilerlenir. Öncelikle, tez özeti (abstract) yazılır. Daha sonra giriş (introduction), ana bölümler (chapters), sonuçlar (results) ve öneriler (conclusions) bölümleri yazılır. Tez yazımı sırasında, kaynaklar doğru şekilde atıfla belirtilir ve tez yazımı kurallarına uygun bir şekilde yazılır.

 5. Tez tasarımı: Tez yazımı tamamlandıktan sonra, tez tasarımı yapılır. Bu aşamada, tez yazımı kurallarına uygun bir şekilde sayfa düzeni, başlıklar, alt başlıklar ve görsel elemanlar kullanılarak tez tasarımı yapılır.

 6. Tez gönderimi: Tez yazımı ve tasarımı tamamlandıktan sonra, tez gönderimi yapılır. Tez gönderimi, genellikle tez danışmanı veya hocaları tarafından incelenir ve değerlendirilir.

 7. Tez savunması: Tez danışmanı veya hocaları tarafından onay alındıktan sonra, tez savunması yapılır.

Bu makale kapsamında kafanızda yer eden “tez nedir nasıl yazılır” sorusuna tam anlamı ile yanıt bulmanız hedeflenmektedir. Bu makalenin meydana getirilmesinin diğer bir amacı da, özellikle lisans döneminde ilk kez tez yazması gereken öğrencilerin “tez nasıl yazılır” şeklinde arama yapmasına rağmen anlaşılır ve kapsamlı bir yazı bulamıyor olmalarıdır.

Tez Yazımında Konu Seçimi Nasıl Olur?

Tez yazımı için oldukça önemli olan ilk adım konu seçimidir. Konunun doğru seçimi sanıldığının aksine bütün tez yazım sürecini doğrudan etkilemektedir. O halde “konu  nasıl seçilir?” Sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Bir tez yazım sürecinin ilk aşaması olarak konunun belirlenmesi aşaması karşımıza çıkmaktadır. Konunun belirlenmesi aşaması tez yazma sürecinin diğer aşamalarının ön şartlı olduğu için en mühim aşama olarak büyük ehemmiyet taşımaktadır. Dolayısı ile konu seçiminde dikkatli olunması sonraki aşamalarda karşılaşılabilecek muhtemel sorunların meydana gelmesinin önüne geçebilecektir.

Tercih edilecek olan tez konusunun ilk olarak bir problemi olmalıdır ve bu çalışmayla birlikte bilime bir şey katabilmek amaçlanmalıdır. Çünkü bilim bir okyanus olarak varsayıldığında bir bilim insanın tüm ömründe bilime sunduğu katkı bir damla değerini geçmeyecektir. Dolayısı ile literatürde dönüp dolaşıp aynı şeylerin çalışması yerine her çalışmayla beraber daha önce değinilmeyen bir konuya değinilmesi gerekmektedir. Yine de hiçbir çalışma konusunun bütünüyle özgün olamayacağını belirtmekte fayda vardır burada anlatılmak istenen belirlenen çalışma konusunun daha önce konu hakkında yapılan çalışmalarda değinilmeyen bir hususa değinmesi ya da bilimin dinamikliğine dayanarak daha önceden ortaya atılan bir hususu güncel olarak ele alabilmektir.

Konunun Sınırlandırılması

Konunun belirlenmesinin ardından sıradaki diğer önemli husus ise konunun sınırlandırılması gereksinimidir. Konunun gerekenden geniş olması tezin yazım sürecini güçleştireceği üzere,  gerekenden dar olması da tezin literatür açısından önemsiz olmasına sebep olabilecektir. Tez konusunun genişliği tezi yazan bireyin vaktine ve seçilen konuya göre farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada seçilen konunun sınırlandırılmasında dikkat edilmelidir.

Hipotezlerin Belirlenmesi

Yazılacak tezde hipotez nasıl kurulmalıdır. Bilimsel kriterlere göre savunacağınız konu ile alakalı savınızı iyi kurmanız lazım. Danışmanınızın dikkat edeceği konulardan biri de hipotez cümlesidir. Savunacağınız iddia edeceğiniz konu bu olduğu için iyi hazırlamanız gerekir.

Taslak Oluşturma

Tezle ilgili teknik meseleler tezin bilimsel kalitesini açısından çok önemli olmasa da doğru teknikleri uygulamanız zamanınızı daha doğru kullanmanızı sağlayarak daha iyi bir içerik üretmenizi sağlayacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde tez yazımı ile alakalı teknik bilgiler de oldukça önem taşımaktadır.

İlk olarak bir tezin kaç bölümden oluşması gerektiğinden bahsetmek gerekirse bir tez;

 • Ön Sayfalar
 • Giriş
 • Ana Bölüm (var ise yöntem ve bulgular)
 • Sonuç

Bölümlerinden meydana gelmektedir. Tez yazımında genel olarak yapılan yanlışlardan bir tanesi; kapak, beyan, önsöz, özet, abstract, gibi başlıkların bulunduğu ön sayfaların en sona bırakılmasıdır. Bu hata içeriğinizi etkilemeyecek bir durum olsa da sizin motivasyonunuzu kötü anlamda etkilemektedir. Zira ön sayfaları şablonunuza uygun olarak oluşturmadığınızda, tezinizi yazmaya devam etmek için Word dosyanızı açtığınızda çalışmanızı eksik hissedersiniz. O halde konunun belirlenmesi ve kaynak okumalarının yapılmasının ardından ilk yapmanız gereken şey şablona uygun şekilde ön sayfalarınızı oluşturmanızdır.

Bu noktada şablon konusuna değinmek gerekirse bu yazı sizi tek bir şablona yönlendiren yazılardan ziyade doğru şablon nasıl hazırlanır niteliği taşımaktadır. 

Tez nasıl yazılır sorusunu arattığınızda karşınıza çıkan yazılarda bahsi geçemeyen hususlardan biri doğru şablonun önemidir. Doğru şablon sizin ne yazdığınızı bilmeniz açısından oldukça önemlidir. Şablonun en son ayarlanması tezin bittiği güne kadar kaç sayfa yazdığınız konusunda bile sizi yanlış yönlendirecek bir hatadır. Öncelikle ülkemizde tüm üniversite ve enstitülerde geçerliliği bulunan ortak bir tez yazım şablonu bulunmamaktadır. Bu yüzden sizleri yanlış yönlendirmemek için şablon örneği vermektense şablon hazırlanmanın mantığının açıklanmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Tez şablonunuzu bağlı olduğunuz üniversite ve enstitünün hazırladığı tez yazım kurallarına göre oluşturmanız gerekmektedir. Unutmayın ki teknik anlamda ilk yapmanız gereken adım kendinize bir Word dosyası açarak bu dosyaya enstitünüzün yayınladığı kuralları uygulamanız gerekmektedir. Uygulanması gereken kurallardan kasıt;

 • Kenar Boşlukları
 • Başlık Düzeyleri
 • Yazım Metni
 • Kaynak Gösterme

Gibi tezinizin formatı için hayati önem taşıyan bilgilerdir.

Araştırma Metodu Oluşturma

Çalışmanızın taslağını oluşturduktan sonra verileri ne şekilde ele alacağınızı belirten metot oluşturmanız gerekmektedir. Çalışmanızın metodunu çalışmanızı yöntem bölümünde vereceğiniz için de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bölümde uygulama kısmında hangi yöntemlere başvurulacağının açıklandığı bölümdür. Bu bölümde genel olarak;

 • Araştırmanın Metodu
 • Evren ve Örneklem
 • Veri Toplama Yöntemi
 • Veri Toplama Araçları

Gibi sorulara cevap verilmesi gerekmektedir.

Geçici Plan Oluşturma

Tezinizi profesyonel bir şekilde tamamlamak istiyorsanız muhakkak bir planınız olmalı ve bu planınıza büyük ölçüde sadık kalmanız gerekmektedir. Bilimsel bir araştırma yazımında muhakkak bir takım değişiklikler olacaktır fakat oluşturacağınız geçici plan doğrultusunda hangi tarihi aralıklarda hangi aşamaları ele alacağınızı en baştan belirlemeniz önem taşımaktadır.

Geçici kaynakça oluşturma

Çalışmanızın asıl kaynakçası tezinizin tamamının bittiği güne kadar belirli olmayacaktır. Ancak konunuz gereğince belli başlı kaynakları kullanacağınız yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple konunuza benzer ve konunuzun içinde bulunan değişkenlerinizle alakalı makale, kitap ve tezlerden geçici bir kaynakça oluşturmak yararınıza olacaktır.

Kaynak Okuması

Tezinizi yazma aşamasına geçmeden önce yukarda bahsi geçen geçici kaynak listenizdeki kaynakları okumanız size önemli faydalar sunacaktır. Zira konu ile alakalı ne kadar çok okuma yaparsanız konuya o kadar dahil olursunuz ve yazma aşamasında zorluk çekmeden hız kazanabilirsiniz.

Yazım Aşaması

Yukarıda bahsi geçen her aşamayı geçtikten sonra tezinizin yazımına başlayabilirsiniz. İlk etapta bu aşamaların tek tek yapılması sizlere zor gelebilir fakat uzun vadede tez yazımınızı kolaylaştırdığında ilk etapta çektiğiniz güçlüklerin anlamı ortaya çıkacaktır. Unutmamak gerekir ki “Yanlışlar Başlangıçlarla İlgilidir” Bu sebeple tez yazımında ilk aşamaları geçme biçiminiz, tezinizi savunduğunuz güne doğrudan etki edecektir.

İçindekiler