Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Tez Özeti Nasıl Yazılır?

Öğrencilerin en çok zorlandığı akademik yükümlülüklerden biri olan tezlerin kendi içerisinde zorluk seviyesi değişen bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden biri olan ve tezlerin vitrin bölümlerinden biri olarak kabul edilen özet bölümü de bazı öğrencileri oldukça zorlayabilmektedir.  Hipotez akademi olarak siz değerli öğrencileri bilgilendirmek için hazırladığımız yazılara bir yenisini ekleyerek “Tez Özeti Nasıl Yazılır” adlı bu yazıyı hazırladık. 

Tez özeti yazılırken, en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri özet bölümünün tüm tez hakkında referans oluşturduğudur. Genelde öğrenciler özet bölümünü fazla önemsememe hatasına düşebilmektedir. Lakin özet bölümünüzün tezinizin vitrinde sergilen kısmı olduğunu aklınızdan bir an bile olsa çıkarmamanız gerekmektedir. Özet yazarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlara yer vermek gerekir ise;

Tez Özeti Nasıl Yazılır?
Tez Özeti Nasıl Yazılır?

Sizler İçin Seçtiğimiz Örnek Tez Özetleri

ÖZET

Antik Çağda Alanya’nın (Coracesium) Pamfilya sınırları içerisinde kalması ve Kilikya bölgesine de komşu olması çeşitli topluluklarla etkileşime girmesine neden olmuştur. Şehrin, Bereketli Hilal adı verilen verimli topraklara yakınlığı sonucunda diğer üstün medeniyetlerden tarım öğrenilerek yabanıl tahıl üretimi başlamıştır. Yunanlılar, Fenikeliler ve Romalılar şehre koloniler kurmuşlardır. Bu durum bölgenin mutfak kültürünü zenginleştirmiştir.

1223 tarihinde Alanya’nın Türkiye Selçuklu Devleti tarafından fethedilmesiyle birlikte Alanya mutfağı yörük mutfağıyla etkileşim içine girmiştir. Aynı zamanda bu, iki farklı yaşam tarzının karşılaşmasıdır. Rumlar yerleşik bir şehir kültürüne sahipken Türkmenler konar-göçer bir yaşam sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bakış açışı farklı, yaşam tarzları ayrı iki toplumun bir şehirde var olması mutfak kültürü açısından inanılmaz bir zenginlik ortaya çıkarmıştır. Yüzyılın sonunda Giritli muhacirlerin şehre iskân edilmesiyle beraber İon kültürüyle beslenen ada mutfağının da yerleşmesiyle sonuçlanmıştır. Rum mutfak kültürünün geniş deniz mahsulü birikimi, yabani otlar ve sebzelerle gelişmiş damak tadının yanında Türkmenlerin et, süt ve orman ürünleriyle gerçekleştirdikleri mükemmel beceriler; Giritli muhacirlerin Müslüman-Türk kültürüyle sentezledikleri İon mutfağı Alanya gastronomi kültürünün temelini oluşturmaktadır. Bu Araştırmanın amacı, Alanya mutfağını oluşturan yapı taşlarının ortaya çıkışı ve etkilerinin sonucunda meydana gelen besinlerin hazırlanması, yemek çeşitlerinin incelenerek Türk gastronomisini oluşturan şehir mutfaklarının zenginliğinin ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Alanya, Yemek kültürü, Antikçağ mutfağı, Selçuklu Mutfağı, Yörük Mutfağı

 

ÖZET

Tez çalışmasının temel amacı, perakende zincir market kapsamındaki indirim market ve süpermarketlerdeki tedarik zinciri performans yönetim farklılıklarının müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemektir

Literatürde, indirim market ve süpermarket özelinde müşteri memnuniyet ve sadakat düzeylerinin farklılaştığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, müşteri memnuniyet ve sadakat düzeylerinde tedarik zinciri performans bileşenlerinin fiyat, kalite, teslimat güvenirliği, inovasyon, zamanında pazarda olma etkilerinin önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Tez çalışmasının metodoloji bölümünde, bahsi geçen değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkilerin açıklanması hedeflenmektedir.

Nicel olarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Balıkesir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ilk beş pazar payına sahip perakende zincir marketlerinden herhangi birini tercih eden 401 müşteriye online şekilde ulaştırılan anketler aracılığıyla elde edilen veriler; faktör analizleri, korelasyon analizleri ve regresyon analizleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; tedarik zinciri performansının alt boyutları ile müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Perakende Zincir Market, Tedarik Zinciri Performansı, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati

 

İçindekiler