0 532 450 7514
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tez Yazım Kuralları

Anasayfa » Tez Yazım Kuralları

Bitirme tezi,yüksek lisans tezi ya da doktora tezi yazım şekillleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Genel olarak tezlerdeki yazı tipi 12 punto yazı boyutunda Times News Roman karakter formatında olmalıdır.Sayfa düzeni olarak ; kağıdın üst ve sol kenarlarında 3 ‘er santimetre, alt ve sağ kenarlarında 2.5 santimetre boşluk bırakılmalıdır. Sayfanın son satırının son kelimesi bölünmez. Alt bölümdeki başlıklar, sayfanın alt kenar boşluğundan en az iki satır daha üste ya da sonraki sayfaya yazılmalıdr. Tezdeki metinler 1.5 satır aralığında yazılmalıdır. Tablo ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Bütün ana başlıklar ve alt başlıklar bold karakterde yazılmalıdır. Metin içerisindeki alt başlıklarda, üst metinle arasında 2 satır boşluk olmalı ve alt metinle arasında 1.5 satır boşluk olmalıdır.Ana bölüm başlıkları büyük harflerle alt bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tezin dış kapak haricindeki bütün sayfaları numaralandırılır. Tezin ön sayfaları romen rakamıyla sayfalandırılır.

Tezin iç sayfaları aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Dış kapak
  • İç kapak
  • ÖNSÖZ
  • İÇİNDEKİLER
  • ÖZET
  • ŞEKİLLER DİZİNİ
  • TABLOLAR DİZİNİ
  • SEMBOLLER DİZİNİ

Tezin bu iç sayfaları daha önceden de belirtildiği gibi romen rakamıyla sayfalandırılır.

Önsöz ilk sayfa niteliğinde yazılır ve 1 sayfayı geçmez. Tezi yazan kişinin tezin konusu hakkında kişisel görüş,amaç ve dilekleri bu bölümde yer alır. İlgili kişilere teşekkür de bu bölümdedir ayrıca teşekkür sayfası olmaz tezlerde.

İçindekiler bölümünde ise içindekiler başlığı büyük harflerle atıldıktan sonra 2 satır boşluk bırakılarak tüm başlıklar karşılarında ilgili sayfa numarasıyla birlite yazılır. Tezin çıktısı alınacağı zaman içindekiler bölümünün kenarlıları kaldırılır bu şekilde çıktı alınır. Sayfa numaraları sağa dayalı olarak gösterilmelidir. Özet bölümü de ortalama 250 kelimeyi aşmayacak şekilde tek sayfa olarak yazılmalıdır.Özetten sonra şekiller dizini oluşturulur. Tez çalışmasında yer alan tüm şekiller veya tablolar sırasına göre liste halinde yazılır. İlgili tablo veya şekilin karşısına hangi sayfadaysa o sayfanın numarası verilir.

Metin kısmında ana başlıklar ise şu şekildedir:

1.GENEL BİLGİLER

2.YAPILAN ÇALIŞMALAR

3.SONUÇLAR

4.ÖNERİLER

5.KAYNAKLAR

6.EKLER(varsa)

Kaynaklar 1 satır aralığında yazılmalıdır.  Her kaynak kendi dilinde olmalıdır değişiklik yapılmamalıdır. Kaynaklar rakam sistemine göre yazılır.

A)Kitaplar:   a) Yazarın soyadı, ve adının ilk harfi, b) Kitabın adı, c) varsa editör ya da çevirenin adı, d) Cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu ve varsa sayfa numarası, e) Yayınevinin adı, f) Basıldığı yer, g) Yayın yılı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır.

B)Tezler:  a) Yazarın soyadı, adının ilk harfi, b) Tezin adı, c)Tezin türü (Yüksek lisans veya Doktora), d) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun ve bulunduğu şehrin adı, e) tezin bitirildiği yıl.

C)Dergilerdeki Makaleler:  a) Yazar (/lar) ın soyadı, ad (/lar) ının ilk harfi, b) Makalenin adı, c) Derginin adı veya varsa uluslararası yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekli, altı çizili olarak d) cilt no (varsa sayı no) e) yayınlandığı yıl, f) Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır

D)Bildiriler: a) Yazarın soyadı, adının ilk harfi, b) bildirinin adı, c) kongrenin adı, tarihi ve yeri, d) bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır.

E)Standartlar: a)  Standardı  hazırlayan  kuruluşun  kısaltılmış  ismi  ve  numarası,  b) Standartın adı, c) Hazırlayan kuruluş ve bulunduğu şehrin adı, d) Hazırlandığı yıl.

  1. F) İnternet Kaynakları: Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.

Tez nasıl yazılır konusunda makalemiz burada sona ermektedir tez yazdırmak için  veya tez yazdırma ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

WhatsApp'tan Yaz...