Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
hipotez akademi gorsel 11
hipotez akademi

VAKA ANALİZİ (CROSS-CASE)

Vaka analizi, çeşitli araştırmalar sonucu yapılan analizlerle vakanın durumunu meydana koyan bir tür çalışma yöntemidir. Detaylı ölçme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan fazlasıyla geniş bir araştırma alanını, kolayca anlaşılabilir ve araştırılabilir hale indirgemek için kullanılan bir takım çalışmasıdır. Temel dayanımı somut veri analizleri ile rapor hazırlamak olan vaka çalışması, verim artırmaya yönelik sonuçlara ulaşmayı hedefler.

VAKA ANALİZİ ile neler mi yapabilirsiniz ?

  • Akademik çalışmalarda örnek olay incelemeleri
  • Belgesel çekimlerinde anlatımı güçlendirmek için kullanılır.
  • Araştırmalar için örnek olgu sunumu
Hipotez Akademi

VAKA ANALİZİ (CROSS-CASE)