Whatsapp x

WhatsApp Number

+905324507514

Message
Telefon x
+905324507514
E-Mail x
hipotezakademi@gmail.com

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
HİPOTEZ AKADEMİ

ARAŞTIRMA/ANALİZ

  • 1- Talep oluşturun
  • 2- Araştırma detayları için toplantı yapalım
  • 3- Sorunlar, amaçlar, ihtiyaçlar ve hedefleri belirlediğimiz bir matrisi tarafınıza teklif ile birlikte iletelim.
  • 4- Teklif kabul gördükten sonra saha araştırmasına başlayalım.
  • 5- Araştırma verilerini raporlayıp tarafınıza önerilerle beraber iletelim.
  • 6- İç görünün kazanımı ile stratejik kararlarınızı verebilirsiniz.