Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
hipotez akademi gorsel 14
hipotez akademi

Söylem Analizi

Söylem analizi veya söylem çözümlemesi bir uygulamalı dilbilim alanı ve çoğunlukla sosyal bilimlerde kullanılan nitel, yorumlamacı bir araştırma yöntemidir. Bu yorumlama faaliyeti dolayısıyla "eleştirel söylem çözümlemesi" veya "eleştirel söylem analizi" biçimlerinde de kullanılır.

Bu eğitim ile söylem analizi metodolojisine yönelik beceriler kazandırılacaktır. SÖYLEM ANALİZİ ile neler mi yapabilirsiniz ?

  • Sosyal bilim çalışmalarında özellikle söylemlere yönelik derinlemesine olguların ortaya konulması
  • Medya çalışmalarında eleştirel ve kritik söylem analizlerinin yapılması
Hipotez Akademi

SÖYLEM ANALİZİ