Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
hipotez sss
hipotez akademi

STATA

Stata, istatistiksel ve ekonometrik çalışmalar yapılan kendi kodlama dili bulunan bir istatistiksel-ekonometrik yazılımdır. İşletme ve iktisat olmak üzere finans işlerinde de kullanılmaktadır içinde regresyon ve korelasyon analizlerini de barındırmaktadır. Bu eğitim ile STATA hakkında temel bilgiler edinilecektir.

İstatistik ve ekonometrik çalışmalarda STATA ile veri analiz etmeye ilişkin öngörü oluşturulacaktır.

STATA ile neler mi yapabilirsiniz ?

  • SPSS ile çözümlediğiniz analizlere derinlik oluşturma
  • Yayınlarda kaliteli grafikler
  • Otomatikleştirilmiş raporlamalar
Hipotez Akademi

STATA