Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

İntihal Nedir?

Akademik kariyerleri için tez yazması gereken öğrencilerin son on yılda en çok cevap aralardıkları sorulardan biri “İntihal Nedir?” sorusudur. Hipotez akademi olarak sizler için hazırladığımız bu yazıyla birlikte bu sorunuza cevap vermeye çalışacağız.

Tezlerin yapısında devamlılık ve daha evvel gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Yazılan tüm tezler daha önceleri yazılmış tezlerden beslenmektedir. Yazılan tezlerin yayın içerisinde aktarımında birtakım kurallara uyulması, faydalanan referansların yine belirli kurallar ışığında gösterilmesi zorunludur. Tezlerde kasıtlı şekilde veya farkında olmadan gerçekleştirilen hatalar çalışmanın saygınlığına zarar vermenin yanında çalışma konusunun dahil olduğu alanı da olumsuz etkilemektedir. Bilimsel etkileşim oluşumunda genellikle “etik dışı” şeklinde ifade edilen bu davranışlar kapsamına “sahtecilik”, “intihal”, “uydurmacılık” ve “tekrarlanan yayın yapma” ve bunun gibi istenmeyen uygulamalar girmektedir. Bu kuramlar içerisinde sürekli olarak karşılaşılan intihal yalnızca akademik alanlardan ziyade sanat ve edebiyat camiasının da karşılaştığı bir problemdir. Bilimsel bir çalışmanın etik olarak kaliteli bir araştırma olarak kabul edilebilmesi için yazma sürecinde belirlenmiş kurallara uyulması ve bilimsel değerlere bağlı olunması gereksinimi esastır.

İntihal “başka bireylerin meydana getirdiği çalışmalardan, bölümler, dizeler alıp kendisi meydana getirmiş gibi yayınlama ya da başka insanların ortaya attığı tezleri üstlenip farklı şekilde ifade etmek” şeklinde tanımlanmaktadır.

İntihal, bilimsel yanıltma (scientific misconduct) başlığı altında gruplanan 3 öğe içinde ifade edilmektedir. Bu öğeler;

İntihal Nedir?
İntihal Nedir?

İntihaller intihaller arasında aşağıda gösterildiği şekilde bir sınıflandırılma yapılması mümkündür.

İntihal Nedir?
İntihal Nedir?

Tüm bu anlatılanların ışığında eğer intihalin sizi zorlayacağını düşünüyorsanız; BIRAKIN UZMANLARIMIZ HALLETSİN! Tez yazdırma hizmeti için tıklayın.

İçindekiler