Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Nicel Analiz Tanımı

Nicel (Kantitatif) Analizler

Bir araştırma probleminin niteliğine değil niceliğine odaklanılan, anlamsal back ground u değil sayısal olguyu ortaya koymaya çalışan analizlerdir. Bu analiz yöntemlerinde çoğunlukla survey, ekonometrik model, tahminleme modelleri kullanılır.

Özellikle bilgisayarların veri kodlama ve işlemeyi kolaylaştırması daha derin istatistik çözümlemelere ihtiyaç duyan akademik çalışmalarda nicel analizlerin gelişmesine neden olmuştur. SPSS, SEM, STATA, EVİEWS gibi yazılım programlarıyla kodlanarak işlenen analizler nicel teknikler içerisinde değerlendirilir.

Araştırmalarınız için gerekli tüm nicel analizler istenilen standart ve en güncel raporlama üslubu ile firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Teklif almak için talep doldurabilirsiniz.

8