Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
hipotez sss
hipotez akademi

Orta Düzeyde SPSS Eğitimi

SPSS, açılımı Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) demektir. Sosyal bilimleri, Fen bilimleri Sağlık bilimleri gibi alanlarda akademik amaçlı kullanılan ayrıca bazı kurum ve kuruluşlarca Pazar araştırması yapmak amacıyla oldukça fazla kullanılan istatistik programıdır. Program Microsoft Excel’e oldukça benzemektedir. Neye yaradığını soracak olursanız anket analizleri olmak üzere Fen ve Sağlık bilimleri bazı ölçümlerin analiz edilmesi için kullanılır.

Bu eğitim ile nicel verileri okuma, istatistik çözümlemeler yapabilme becerisi kazandırılacaktır.
SPSS ile neler mi yapabilirsiniz ?
  • Survey araştırmalarının çözümlenmesi
  • Fen ve sağlık ölçümlerinin yapılması
  • Karma metotlarda nitel tekniklerle uygulama
Hipotez Akademi

SPSS