Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
hipotez akademi

MÜLAKAT ANALİZİ

Nitel tekniklerin en popüleri olan mülakat uygulamalarına yönelik becerilerin kazandırılması

MÜLAKAT ANALİZİ ile neler mi yapabilirsiniz ?

  • Sosyal bilim ve işletme bilimleri için nitel olguya yönelik derinlemesine öngörü edinme
  • Akademik çalışmaların yanı sıra uygulamalı bir çok disiplin için teknik bir temel oluşturma
  • Kurumsal firmalarda etkin çözümler
  • Görsel içerik hazırlayıcılar için güçlü bir temel
Hipotez Akademi

MÜLAKAT ANALİZİ