Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
HİPOTEZ AKADEMİ

Araştırma Modeli Kurgulama

Bilimsel araştırmalara başlarken bir araştırma modeli kurgusu gerekebilmektedir. Araştırmanın ilerleye safhalarda savrulmaması için bu aşamada dikkatli bir biçimde çalışmak ve modeli en ölçülebilir haliyle kurgulamak oldukça önemlidir.

Aşağıda ilişkisel tarama modelinde bir araştırmanın modeli görülmektedir.

hipotez akademi bagimsiz degisken
HİPOTEZ AKADEMİ

Hipotezler

H1: Bağımsız değişken ile bağımlı değişkenler arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Yanda bir yapısal eşitlik modeli kurgusu görülmektedir;

hipotez akademi degisken