Hipotez Akademi - Tez Yadırma, Tez Danışmanlık, Parayla Tez Yazdırma

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Tez Yazma Fiyatları
hipotez akademi

Ürün Araştırmaları

Ürün araştırmalarının amacı yeni ürün tanıtımı öncesinde piyasadaki durumu belirlenerek, pazardaki riskleri, zayıf noktaları görmek ve tüketicilerin bir ürüne karşı tepkilerini ölçmektir. Bu şekilde firmalar tüketicilerin ürün kullanımı hakkında farklı bakış açılarını tespit etmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor olacaktır. Ürün araştırmaları ile hedef kitlenin test edilen ürüne dair ayrıntılı algılamaları ve düşünceleri tespit edilir. Daha sonra bu verilerin rakip markalıların ürünleri ile kıyaslanmasına yapılır. Bu çalışma sonucunda "ürün ve marka kullanımı", "marka algılısı" ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.

  • Yapacağınız araştırma pazarda farkınıza ortaya koymak için en etkili yöntemdir.
  • Ürün araştırmasının amacı tüketicilerin tercih ettiği ürün ve kanal markalarını tercih sebeplerini öğrenebilir, bu sayede tercihlerinin altındaki sebepleri ortaya çıkarabilirsiniz.
Hipotez Akademi

ARAŞTIRMA RAPORLARI